ONRC: Firme – Declarația de beneficiar Real

Nu știu dacă v-am spus până acum , iar daca nu v-am spus eu și nu v-a spus nimeni , statul român cere de anul ăsta înregistrarea la ONRC a unor informații despre beneficiarul real din spatele unei companii.

E vorba despre aplicarea articolului 56 din Legea nr. 129/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. (*** la final paragrafele legale).

N-am mai scris, că de când cu coronavirusul, termenul, care era inițial în iulie s-a prelungit până la până la 1 noiembrie 2020. , conform art. 29 din OUG nr.70/2020

Cu cuvintele mele, ceea ce se vrea e sa nu mai existe firme deținute de firmulețe de alte firme și un număr de acționari prin care beneficiarul real e ofuscat. Și sunt niște prevederi legale cu privire la faptul că dacă ești acționar majoritar ești beneficiar real . Dacă sunt mai mulți și toți minoritari trebuie să fie determinat beneficiarul real dintre ei, în caz contrar administratorul preia această responsabilitate.

Obligația este valabilă și pentru companiile cu acționarat străin și cu administrator străin. În cazul în care n știați poți să ai o firmă, de exemplu, care să aibă atât asociat ( sau asociați) o firma din străinătate ( să zicem UK) și inclusiv administratorul să fie o persoană juridică din afara României. Știu că lucrurile ăstea nu-s foarte mainstream și nu le cunoaște toată lumea, dar legea din România permite iar eu o știu pentru că mă aflu în compania unor consultanți destul de pricepuți în domeniu 🙂 .

Această declarație se depune obligatoriu fie în persoană la ONRC fie de către un delegat prin PROCURĂ SPECIALĂ la notar. Zic procură specială că din ce știu nu e valabila procura prin care împuternicești firma de contabilitate pentru chestiile uzuale, iar ONRC insistă să vadă beneficiarul în persoană, cum semnează el în fața agentului oficiului.

Nu știu cum se întâmplă atunci când beneficiarul real e o persoană juridică nerezidentă , dar știu că e un pic de deranj cu treaba asta. Cum eu nu am fost până acum la ONRC sau la ANAF în persoană pentru nimic, am să caut și acum o soluție fie cu notariat, fie cu împuternicire avocățească, orice o merge.

_______________________________________________________
Nota de subsol:
***

(1)Persoanele juridice supuse obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului, cu excepţia regiilor autonome, companiilor şi societăţilor naţionale şi societăţilor deţinute integral sau majoritar de stat, depun la înmatriculare, anual sau ori de câte ori intervine o modificare o declaraţie privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăţilor.

(2)Declaraţia pe proprie răspundere a reprezentantului legal al persoanei juridice prevăzute la alin. (1) cuprinde datele de identificare ale beneficiarilor reali, precum şi modalităţile în care se exercită controlul asupra persoanei juridice.

(3)Datele de identificare ale beneficiarului real în sensul alin. (1) sunt: numele, prenumele, data naşterii, codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate, cetăţenia, domiciliul sau reşedinţa.

(4)Declaraţia anuală se depune la oficiul registrului comerţului în care este înmatriculă persoana juridică în termen de 15 zile de la aprobarea situaţiilor financiare anuale, iar dacă intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, declaraţia se depune în termen de 15 zile de la data la care aceasta a intervenit.

(5)Declaraţia prevăzută la alin. (1) se poate da în faţa reprezentantului oficiului registrului comerţului sau se poate depune în formă autentică, personal sau prin reprezentant.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Radu
Radu
3 years ago

In Romulania o problema mai mare decat coruptia a fost si este statul politienesc. Securistul nu poate santaja o persoana juridica. De asemenea securistul nu poate santaja directorul. Sau poate dar cu efect limitat. Trebuie sa ajunga la ala care detine banii, adica “beneficiarul real”.

Chestia asta invinge ideea de societate comerciala. Toata lumea e pe persoana fizica. Romulanus inventivus est.